Bedrijven en werknemers

Door tal van redenen kan het leven van uw medewerkers volledig op de kop staan, soms door een tijdelijke verandering maar regelmatig lijkt het structureel te zijn en zien mensen door de bomen het bos niet meer.

Veel mensen hebben moeite om hun financiële huishouding in evenwicht te houden. Deze groep die in grote problemen komt door schulden, neemt nog steeds in omvang toe. Volgens het ministerie van sociale zaken heeft zelfs 1 op de 5 huishoudens hiermee te kampen. De impact van financiële problemen is enorm. Dit kan zich uiten in een verhoogd ziekteverzuim. Schulden kunnen immers ziekte, stress, slaapstoornissen, concentratieproblemen e.d. tot gevolg hebben, waardoor de kans op fouten maken toeneemt en het functioneren van uw medewerker onder druk kan komen te staan. Maar ook kan het aan het licht komen door de vraag om overwerk, voorschotten op het salaris, of een loonbeslag van een schuldeiser.

Het is in het belang van het bedrijf en uw medewerker om de signalen die herkenbaar zijn voor schuldenproblematiek bij uw medewerkers vroegtijdig op te merken en daar adequaat op te reageren. Enerzijds omdat u als werkgever wil voorkomen dat uw personeel uitvalt omdat hij/zij de controle over zijn/haar financiële huishouding is verloren, anderzijds kosten de schulden van een werknemer uw organisatie ook geld.

Door als werkgever uw werknemer te helpen, kunt u bereiken dat gedwongen maatregelen achterwege blijven en de werknemer zijn zelfrespect en toekomstperspectief behoudt. Dit komt de motivatie en productiviteit van uw personeel zeker ten goede.

Een onafhankelijke budgetbeheerder of eventueel een bewindvoerder kan de helpende hand bieden. In samenwerking zoeken wij naar een passende en persoonlijke oplossing om de financiële situatie van de werknemer weer in balans te brengen en te houden. Zo kan het (ziekte)verzuim worden teruggedrongen, verhoogt het de arbeidsmotivatie en kan de medewerker weer optimaal functioneren.

Na uw goedkeuring nemen wij contact op met de werknemer en maken een afspraak. Na het persoonlijke gesprek wordt een plan van aanpak opgesteld dat is afgestemd op zijn/haar persoonlijke situatie. U als werkgever blijft gedurende het traject op de hoogte van de voortgang van de begeleiding.

U kunt als werkgever niet de financiële problemen van uw werknemer oplossen, maar u kunt wel helpen als u uw medewerkers onze diensten aanbiedt om hun zaken weer op orde te brengen. De kosten verdienen zich normaliter snel terug en de winst is blijvend omdat het verzuim afneemt, productiviteit en vitaliteit van de werknemer toeneemt en de betrokkenheid bij uw bedrijf stijgt.

Aanbod

  • budgetbeheer
  • beschermingsbewindvoering
  • schuldenbewindvoering

Bent u benieuwd wat BSF FINANCE voor u en uw medewerkers kan betekenen? Kijk dan verder bij onze diensten.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die wij hebben om uw werknemers met financiële problemen te ondersteunen? Vul dan het contactformulier in op onze site of zend een email naar info@bsf-finance.nl